Zonneweide dragen bij aan energietransitie

Wij dragen de energietransitie een warm hart toe en zijn overtuigd van het belang van het zetten van substantiële stappen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en willen streven naar het behalen van de taakstelling die de landelijke overheid ons oplegt. Het Kader is het R.A.K. Wij zijn als CDA-ers ook rentmeesters en voelen ons verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Het behoud van het natuurlijke landschap in onze mooie gemeente is voor ons essentieel. Ook wij zien liever niet dat landbouwgronden worden gebruikt als zonneweiden.

Dit brengt ons er toe te zoeken naar een goede balans tussen beide uitgangspunten.
1. Wij onderschrijven de zonneladder. Deze is ook door een CDA motie in Provinciale Staten opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.
o We vinden dat er nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op daken van woonhuizen. Actief stimuleringsbeleid van de gemeente blijft gewenst.
o We moeten zoeken naar manieren waarop eigenaren van bedrijfspanden gemotiveerd en gestimuleerd kunnen worden hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Belemmeringen daartoe moeten oplosbaar zijn, zo is ons uitgangspunt.
2. We realiseren ons dat ook met het optimaal benutten van de ruimten op daken we niet voldoen kunnen aan onze taakstelling.
3. We weten dat er weinig andere mogelijkheden zijn om aan onze taakstelling te voldoen. Immers windmolens en warmtetechnieken zijn niet mogelijk in onze gemeente.
De technische ontwikkelingen blijven elkaar opvolgen. Zodra ze slimmer en effectiever zijn moeten deze worden toegepast.
1. We willen niet dat door gebrek aan kadering we een taakstelling door de overheid krijgen opgelegd. We willen nadrukkelijk gemeentelijke regie behouden.
2. Dit brengt ons tot de conclusie dat we ook stappen moeten zetten in het realiseren van zonneweiden. We onderschrijven de 5 criteria waaraan zonneweiden moeten voldoen.
We willen hierbij toevoegen:
• Een gefaseerde realisatie. Ons argument is dat door de ontwikkeling van effectievere zonnepanelen in de nabije toekomst de opbrengst van panelen zal toenemen.
We willen bereiken dat we voldoende mogelijkheden houden om nieuwe technieken te kunnen inzetten. De huidige NISP panelen zijn al veel doelmatiger dan de oudere. Door steeds de meest effectieve zonnepanelen te plaatsen hoeven we wellicht minder zonneweiden te realiseren.
• We willen het criterium landschappelijke waarde toevoegen om toetreders te kunnen beoordelen en eventueel af te wijzen.
• We willen een amendement indienen om aanpassingen in de notitie van Verbeek, m.b.t. geschikte locaties voor zonneweiden. Het betreft o.a. de voetbalvelden in Ransdaal en de kavel 20. Het voetbalveld willen we laten vervallen vanwege eventuele woningbouw en kavel 20 aanpassen, zodat de schutterij ook in de toekomst haar activiteiten kan organiseren.
• We weten dat het meenemen van burgers in de energiestrategie veel geduld en aandacht vraagt en waarderen de pogingen van het college om burgers mee te nemen. Het nimby principe is bekend. Ook onderkennen we de gevoeligheden die leven bij burgers. We hopen dat het zal lukken om ook in de toekomst het gesprek te blijven aan gaan met bezwaarmakers en stappen te blijven zetten.
• Rekening houdend met bovenstaande kunnen wij als CDA het RAK onderschrijven, wetende dat dit thema figuurlijk nog veel energie zal kosten en letterlijk veel energie zal opleveren.

Namens Fractie CDA Voerendaal
Fractie Voorzitter
Guillaume Delsing

Geschreven door:

Guillaume Delsing
  • Bestuur
  • Fractie
  • Personen

Deel dit artikel:

Op de hoogte blijven over CDA Voerendaal?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 1 keer per maand een kort en bondig overzicht over wat CDA Voerendaal doet en wil doen voor jouw Voerendaal.

Verder lezen

Verkiezingsprogramma CDA-Voerendaal is uit
Verkiezingsprogramma CDA-Voerendaal is uit
30-01-2022 - De leden van het CDA-Voerendaal hebben het verkiezingsprogramma, voor de gemeenteraadsverkiezingen van a.s. 16 maart, vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen daar hun… Lees verder
Kandidatenlijst CDA-Voerendaal voor gemeenteraadsverkiezen vastgesteld
Kandidatenlijst CDA-Voerendaal voor gemeenteraadsverkiezen vastgesteld
05-01-2022 - In haar ledenvergadering van woensdag 5 januari 2022 hebben de leden van het CDA-Voerendaal de formele besluiten voor de Gemeenteraadsverkiezingen… Lees verder
Behandeling begroting 2022 - 2025
Behandeling begroting 2022 - 2025
10-11-2021 - Vandaag werd de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 door de gemeenteraad van Voerendaal behandeld. Wie geïnteresseerd is in de… Lees verder