Algemene beschouwingen begroting 2023

10-11-2022 - Op het moment zit de Raad van de gemeente Voerendaal in vergadering voor de algemene beschouwingen m.b.t. de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot 2026.
Geschreven door Theo van Oppen
06-11-2020 - Geinteresseerd in de bijdrage van het CDA-Voerendaal aan de algemene beschouwingen, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 5 november 2020? Hieronder de integrale tekst (Klik op de afbeelding):
Geschreven door Guillaume Delsing
09-11-2016 - Inleiding Wederom, mijnheer de voorzitter, heeft het college een begroting gepresenteerd die in onze ogen als positief is te bestempelen. Dit niet alleen in financiĆ«le zin, we hebben per slot van rekening een meerjarig sluitende huishouding. Maar ook in beleidsinhoudelijke zin. Er zijn voldoende middelen om onze kerntaken naar behoren uit te kunnen voeren terwijl … Lees meer
Geschreven door Guillaume Delsing