Petra Crombag – Röben

  • Burgerraadslid

Lid commissie Samenleving gemeente Voerendaal

Kandidaat nr 5 CDA-Voerendaal gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Geboortedatum:
11.08.1962

Kerkelijke gezindte:
Rooms  Katholiek

Opleiding:
WO niveau

Huidige Hoofdfunctie:
gemeentelijk beleidsmedewerker

Vroegere Hoofdfunctie:
senior projectmedewerker kenniscentrum

Huidige Politieke functie:
lid commissie Samenleving

Vroegere Politieke functies:
geen

Huidige bestuurlijke functies:
Secretaris Buurtvereniging Ut Hart van Clumme
Ambassadeur Open Club Klimmen

Vroegere bestuurlijke functies:
Voorzitter OR iRv
OR lid Vilans

Hobby’s:
Walking Footbal
Wandelen
Vrijwilligerswerk

Lid van:
Buurtvereniging Ut Hart van Clumme

Beweegredenen om zitting te nemen in de commissie Samenleving van Voerendaal:
Belangstelling en betrokkenheid bij de gemeente en eigen leefomgeving kwamen samen met de gemeentelijke uitdagingen voor welzijn en zorg in de gemeente. Eigen achtergrond van kennis over zorg, Wmo en welzijn maakten het plaatje voor mij compleet om een aandeel te kunnen leveren in onze mooie gemeente via de commissie. Het brede palet van ondersteuning van burgers en leefbaarheid in onze kernen en buurten komt aan bod en hebben invloed op ons leven in Voerendaal. Dit willen we zo goed mogelijk voor iedereen, jong en oud, maken en behouden. Zodat ieder in onze gemeente een goed leven heeft.