Peter Thomas

  • Wethouder

Wethouder

Opleiding:
Nederlands recht aan de KU Nijmegen

Huidige Hoofdfunctie:
Bestuurder

Vroegere Hoofdfunctie:
Ambtenaar

Huidige Politieke functie:
Wethouder

Vroegere Politieke functies:
Wethouder gemeente Kerkrade
Fractievoorzitter CDA Kerkrade
Raadslid gemeente Kerkrade
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Roer en Overmaas
Fractievoorzitter Ingezetenen Waterschap Roer en Overmaas

Huidige bestuurlijke functies:
Secretaris GaiaNatureFund
Lid Coöperatieve vereniging Connect’us
Lid Dagelijks bestuur CDA Limburg

Vroegere bestuurlijke functies:
Raad van toezicht museum Continium
Lid raad van Commissarissen GaiaZOO
Lid kerkbestuur Terwinselen

Hobby’s:
Reizen
Kunst, m.n. beeldende kunst, het werk van Hergé(Kuifje) en cinematografie
Boeken, m.n. geschiedenis en politieke biografieën

Lid:
Harmonie st. Jozef Kaalheide

Beweegredenen om te kandideren voor het wethouderschap in Voerendaal:
In 2015 werd ik gekozen tot wethouder van de mooie gemeente Voerendaal nadat er tussentijds een nieuwe coalitie was gevormd.
De CDA afdeling Voerendaal heeft mij voorgedragen aangezien ik al meer dan 25 jaar actief ben in het openbaar bestuur en de regio goed ken.
Na mijn afstuderen als jurist heb ik me o.a. bezig gehouden met de toenmalige uitbreidingsplannen van Maastricht-Aachen Airport en de economische ontwikkelingen op het daarbij gelegen bedrijvenpark.
Vanaf 1990 ben ik gemeentebestuurder, eerst als raadslid en vanaf 2002 drie bestuursperioden als wethouder van de gemeente Kerkrade.
Tegelijkertijd was ik ook steeds actief in onze regio als lid van het DB van Parkstad Limburg. In die hoedanigheid ben ik betrokken geweest bij vele thema’s die ook in Voerendaal spelen, zoals bijv. de herstructurering van de woningmarkt, de regionale economie en de ontwikkeling van het toerisme.
Ik ervaar het niet alleen eervol maar ook uitdagend om samen met het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat te mogen werken aan de belangen van Voerendaal, een gemeente met een eigen profiel en bijzondere kwaliteiten!

Contact