Maria Wetzels – Aben

  • Burgerraadslid
  • Fractie
  • Personen

Lid van de Commissie Samenleving sinds 2014

Kandidaat nr 6 CDA-Voerendaal gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Geboortedatum:
03-01-1950

Kerkelijke gezindte:
Rooms  Katholiek

Opleiding:
HBO/academisch niveau

Huidige Hoofdfunctie:
n.v.t. gepensioneerd sinds januari 2016

Vroegere Hoofdfunctie:
Programma-manager zorginnovatie bij Radar

Huidige Politieke functie:
lid van de commissie samenleving

Vroegere Politieke functies:
geen

Huidige bestuurlijke functies:
lid van de IBC van Wonen Plus

Vroegere bestuurlijke functies:
Lid van het moreel beraad van Housing Parkstad

Hobby’s:
Sport: Gymmen, fietsen  en wandelen.
Kunst en cultuur, lezen, koken en de kleinkinderen verwennen

Lid van:
Furenthela, Zij Actief, de bibliotheek Voerendaal en de Leeskring Voerendaal

Beweegredenen:
Mijn drijfveer om actief betrokken te zijn bij de politiek heeft vooral te maken met de toenemende rol van de gemeente in het sociale domein. Door de terugtrekkende rol van de landelijke overheid worden zorg en participatie steeds meer bij de burger zélf gelegd. Als dit kan, is dat voor mij vanzelfsprekend. Wie zich zelf kan redden hoeft geen beroep te doen op overheidsmiddelen. Wie (nog) geen werk heeft, verdient het om daarbij geholpen te worden: om te leren, om vrijwilligerswerk te doen  of dagbesteding te hebben. Dat geldt vooral voor jonge mensen.
Geregeld lukt het niet zonder hulp. De gemeente moet er voor zorgen dat iedereen kan meedoen en er niemand tussen wal en het schip raakt. Ik voel mij betrokken bij de burger, die het niet zo makkelijk heeft in het leven, die het niet zonder hulp redt. Natuurlijk zijn we als Voerendaalse burgers allemaal aan zet. Wij kijken naar elkaar om en springen bij waar dat nodig is. De zorg voor de kwetsbare burger, jong én oud,  vraagt de komende jaren echter nog veel aandacht van de politiek. Als commissielid kan ik de raadsleden helpen goede keuzen te maken. Mijn kennis en ervaring in de zorg helpt mij daarbij.